LOCATIONS

We have three branches for bike rental. Taipei branch locate nearby Taipei main station and airport branch is nearby taoyuan airport. Great location save your time.

Taipei Main Staion Branch

Taiwan Youth Hostel

B1, No.11, Qingdao W. Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
T: +886 (2) 2361-3000
E: taiwanyh.tw@gmail.com
Open hours: 8:30-22:30

Taoyuan International Airport Branch

Hub Hotel – Zhongli

No. 216 Yanping Road, Zhongli District,
Taoyuan City, Taiwan
T: +886 (3) 462-2345
E: hubhotel.service@gmail.com
Open hour: 24hr

Kaohsiung Branch

Hub Hotel – Kaohsiung

11F., No. 31, Zhonghua 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan
T: +886 (7) 269-2626
E: 85tower@hubhotel.com.tw
Open hours: 24hr